Procedure

Aanmelding:

Aanmelden kan op twee manieren:

  • Per post:

Orthopedisch Expertise Centrum West Nederland (OECWN)

Postbus 484

2100 AL  Heemstede

  • Per e-mail

Via e-mail adres van de gewenste orthopeed

Procedure:

Na ontvangst van de aanvraag wordt telefonisch een afspraak gemaakt met uw cliënt. De afspraak wordt schriftelijk aan u en uw cliënt bevestigd.

Eventueel worden elders verrichte röntgenonderzoek opgevraagd.

Na de keuring wordt de conceptrapportage ter controle/intervisie voorgelegd aan een van de andere orthopeden verbonden aan het OECWN. De conceptrapportage wordt vervolgens voorgelegd aan uw cliënt ter inzage en blokkering indien het blokkeringsrecht van toepassing is.

De definitieve rapportage wordt vervolgens de aanvrager toegestuurd.

Kosten:

Voor het verrichten van de rapportage wordt een uurloon van € 225 ex btw in rekening gebracht. Eventuele additionele onderzoeken worden separaat gedeclareerd. Indien dit om uitgebreidere of duurdere onderzoeken gaat dan conventionele röntgenopnames zal hierover vooroverleg met de aanvrager plaatsvinden.